A BVZ projekt filozófiája

A Buda Vidék Zöldút hálózat  – egy  hosszútávra tervezhető lehetőség  az itt élők számára ; elsősorban a térség komplex  turisztikai együttműködésének tudatos  kialakítására,  olyan újfajta  módszerek és eszközök felhasználásával, melyek segítségével  a tervezett  Buda Vidék Zöldút projekt egyszerre védheti és fejlesztheti a  Buda Vidéki Térség 12  településének  természeti, kulturális, gazdasági, életmódbeli és közösségi értékeit  egy  tudatosan kialakított  térségi partnerségi   rendszer segítségével

Miért lehet jó eszköze a projekt a Budavidéki  Térség szelíd turizmus fellendítésének?

 • Máshol már jól működő módszertant használ
 • Megkövetel egy közös szemléletet, véd a felhígulástól
 • Nemzetközi kapcsolatrendszer
 • Tapasztalatokkal, anyagiakkal támogatott első lépések
 • Kezelhető rendszerré szervezi a sokszínű partnereket a Zöldút mentén
 • Minden, szelíd  turizmusban érintett szereplő magáénak érezheti, részt vehet benne
 • Nyitott  a főváros, a szomszéd térségek, országok felé, mert az út összeköt
 • A Zöldutak közt közé való felzárkózása önálló forgalmat hozhat már  az önálló marketing kialakítása előtt is
 • Jól kapcsolódik az országos, közép-magyarországi, a főváros környéki és eurorégiós fejlesztési irányokhoz

Mik azok a Zöldutak?

Természeti folyosók, ösvények, útvonalak mentén, nem motoros közlekedésre létrehozott úthálózat, ökológiai funkciókkal

 • Útvonal, természetes vagy mesterségesen kialakított folyosó, amelyet pihenés/rekreáció céljára használnak.
 • Általában természeti képződmények, pl. folyómedrek, völgyek, hegygerincek mentén, vagy utak, folyómedrek, csatornák, túraösvények környékén találhatóak.
 • Adott területen áthaladó, gyalogosok és kerékpárosok, lovasok részére szolgáló természetes ösvény vagy mesterségesen kiépített út.
 • Természeti sáv, amely lakott területeket kapcsol össze történelmi és kulturális emlékhelyekkel, parkokkal, rezervátumokkal.
 • Kijelölt, összefüggő területek a városban vagy közvetlen környékén, amit közparknak vagy zöldövezetnek minősítettek.

Mit tudnak a Zöldutak?

 • Városi és vidéki környezet és életminőség javítása
 • Környezetbarát és biztonságos közlekedés helyi lakosoknak és turistáknak
 •  Helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése
 • Helyi szereplők aktív részvétele a helyi tervezésben és fejlesztésbe
 • Emberek, szektorok, országok közötti együttműködés erősítése
 • Aktív, egészséges életmód támogatása

Még mire jók a Zöldutak?

 • Egészségmegőrzés
 • Természetvédelem
 • Kulturális örökségvédelem
 • Oktatás, szemléletformálás
 • Munkahelyteremtés
 • Helyi erőforrások fenntartható használata
 • Helyi gazdaságfejlesztés
 • Helyi közösségek megerősödése

Használhatók:

 • sportolásra
 • turisztikai céllal
 • kikapcsolódásra
 • közlekedésre

Hogyan lehet rajta közlekedni?

 •  kerékpározva
 •  gyalogolva, futva
 •  lovagolva
 •  babakocsival kocogva
 •  görkorcsolyázva, rollerezve, sífutva
 •  evezve

Hol haladhatnak Zöldutak?

 • Turista- és lovagló utakon
 • Bicikli utakon
 • „Zöldfolyosókon”
 • Felhagyott vasútpályákon stb.
 • Kiszáradt patakmederben
 • Folyó- és állóvizeken

Milyen problémákra adhat választ?

 • Levegőszennyezés, zajterhelés
 • Mozgásszegény életmód
 • Túlzsúfoltság, elnéptelenedés
 • Szociális problémák
 • Vidékfejlesztési „hogyan tovább?”
 • Helyi munkalehetőség hiánya, sok ingázó

Kik lehetnek a haszonélvezői?

 • Helyi lakosok:

– környékre munkába járók

– anyák gyermekeikkel

– mozgáskorlátozottak, idősek

– kirándulni szerető helyiek

– tanulók, diákok – suliba járók

– tanárok, tanítványok

-sportolók

 • helyi vállalkozók, kézművesek, őstermelők
 • turisták

A  Zöldutak hasznáról még

 • Minden olyan gyalogút, kerékpárút vagy egyéb, nem-motoros közlekedésre alkalmas út jelentősége, amely egy Zöldút keretében jön létre, messze meghaladja annak közlekedési és összeköttetési funkcióját.
 • Jó az esély arra, hogy ezen utak mentén parkok, szabad ég alatti tornatermek, természettudományi, történelmi “osztálytermek” jöjjenek létre.
 • Akkor működnek a legjobban, ha a gondolat megszületésétől a megvalósításon át a folyamatos karbantartásig helyi kezdeményezésen alapulnak, helyi emberek, szervezetek állnak mögötte és a munka során megnyerik különféle partnerek támogatását.

 Mely területeken és milyen haszna lehet egy Zöldútnak?

 1.       Hatása az egészségre, a pihenési (rekreációs) haszon

 • Az utak egyszerű és mindenki számára hozzáférhető teret adnak a természetben végezhető különféle tevékenységekre.
 • Ezek közül évtizedek óta a gyaloglás és a kerékpározás a legnépszerűbbek, az újabb keletű sportok közül pedig a görkorcsolyázás, a roller vagy a sífutás.
 • A források és eszközök hatékony kihasználása okán, a környezet védelme mellett, a zöldút  sokszor meghaladja egy-egy specifikus sportlétesítmény hasznosságát
 • Közelségükkel és könnyű elérhetőségükkel akár rövidebb túrákra, sportolásra csábítanak az otthon ülés helyett.
 • Az egészséges életmód politikai igénye mindenhol a világon (főleg Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban) megköveteli a sportolás lehetőségének, könnyű elérhetőségének megteremtését, a zöldút nagyon jó módszer ezen politikai célok eléréséhez.

2.     A gazdasági haszon

 • Az utak jó lehetőséget adnak a magán és közösségi földek, területek kihasználására.
 • Az egymás mellett fekvő parcellák értéke megnő, amennyiben azok összhangban vannak a zöldúttal és bekapcsolódnak az útvonalba.
 • Bevétel növekedést eredményezhet a szabadidő eltöltésével, üdüléssel, sporttal és turizmussal kapcsolatos szolgáltatások terén.
 • Munkalehetőségeket teremt az út kiépítése és karbantartása során.
 • Az egész folyosó-mente védett a koncepciótlan és káros kihasználással szemben

 3.       A területfejlesztési haszon

 • Az utak hozzájárulhatnak a területfejlesztési tervben lefektetett célok teljesítéséhez, javítják például a közlekedési ellátottságot, összekötik a külso, természeti területeket a várossal, egészséges hálózatot hoznak létre.
 • Ösztönzik a zöld felület növelését, parkok építését, a folyópartok védelmét és használatát, és általában a természeti környezet és kulturális örökség védelmét.
 • A gyéren beépített helyeken a zöld felületek összekötése és zöldúttá nyilvánítása megvédhet a túlzott beépítéstől.
 • A zöldút gondolatának és megvalósításának közérthetősége lehetőséget ad arra, hogy a nyilvánosságot is bevonják a területfejlesztés tervezésébe.

4.       Közművelődés, felvilágosítás, oktatás az utak mentén

 • A zöldút általában néhány különböző típusú természeti elemet kapcsol össze, így szabadtéri osztályteremként funkcionálhat természettudományi, történelmi vagy akár közgazdasági tárgyakból.
 • Az út a helyi emberek, helyi közösség projektje lehet, ehhez sikeresen kapcsolódhatnak iskolai osztályok vagy szakkörök is.
 • A pihenőhelyeken jó lehetőség kínálkozik arra, hogy a látogatókkal megismertessék a természetvédelmi értékeket és a helyi érdekességeket.

5.      Kulturális, történelmi szempontú utak

 • A történelmi helyeket összekötő utak növelik a lakosok tudatosságát saját kulturális örökségükkel kapcsolatban.
 • Az utak a helyi különlegességek bemutató helyei lesznek.
 • A látogatottság ösztönöz az emlékhelyek és környékük rendben tartására.
 • Az arra alkalmas műtárgyak, művészeti alkotások kiállítótermei lehetnek.
 • A Zöldutak örökbe fogadnak egy sor apró emlékhelyet, ezzel megteremtik azok védelmének, felújításának, karbantartásának lehetőségét.

6.      A szelíd turizmus útjai

 • Az “emberek az emberekért” típusú hozzáállás lehetőséget teremt a turistáknak arra, hogy természeti és szociális értelemben is közvetlen kapcsolatokat teremtsenek.
 • A Zöldutak jellemzően az egyéneknek vagy kisebb társaságoknak teremtenek kirándulási lehetőséget, nincs szükség nagy szállodákra, nagy forgalmú közlekedési utakra
 • A Zöldutak segítenek a látogatottság növelésében, figyelik az érdeklődők mozgását, irányítják is, és ezzel védik a környezetvédelmileg érzékeny területeket.
 • -Az ilyen típusú turizmushoz nincs szükség nagy beruházásokra, inkább sok kisvállalkozásra
 • Eredeti környezetben, közvetlen a kapcsolat a helyi szolgáltatók (hagyományőrző kisiparosok) és a felhasználók között.
 • A Zöldutak természetes módon lépik át a fogyasztói társadalmi sztereotípiákat, régiók és államok határait

7. A Zöldutak életminőségünk javításának eszközei

 • A Zöldút projekt kifejezheti a helyi közösség értékrendjét, a környezet védelméhez való viszonyát.
 • A Zöldutak a város, a település arculatának fontos részévé válnak.
 • Az út kiépítése kifejezheti az építők és felhasználók alkotói és esztétikai nézetei
 • A Zöldutak lehetőséget adnak a kisvállalkozások szolgáltatásainak fejlesztésére, emelik az adott helynek és környékének gazdasági értékét.
 • Az út kapu, amely bevezeti a természetet a városban és kiviszi a városiakat a természetbe.
 • Az út a helyi emberek találkozóhelyévé, közös sport- és üdülőhelyévé válhat.
 • Az egészséges mozgás és a biztonságos közlekedés szimbóluma lehet.
 • Kapcsolatépítési lehetőségeket ad a szomszédos települések felé.

Kiket  is szolgálnak a Zöldutak?

 • Igazából minden átgondolt Zöldút könnyen megszólítja az egyéneket és az érdekcsoportokat egyaránt, akik hozzájárulhatnak a célok eléréséhez.
 • A Zöldút eszméje könnyen megérthető, gyakorlati eredményei pedig meggyőzőek.
 • Támogatóként nemcsak a potenciális felhasználókat, de általában a lakosság életminőségének javításáért felelős hivatalnokok is megnyerhetők a projekt elején
 • A média szívesen tudósít a zöldúttal kapcsolatos érdekes történésekről, ezzel felkeltik a széles nyilvánosság érdeklődését.

 

2007.05.27.                                                                           Összeállította: Tugyi Mária